Amseroedd Agor

PETHAU I'W WNEUD

Y GANOLFAN Archwilio sut mae crombil MG yn gweithio
Y CAFFI
Bwyta, yfed, ymlacio a mwynhau WIFI am ddim
Y SIOP ANRHEGION
Anrhegion gwych gan gyflenwyr lleol
LLOGI YSTAFELLOEDD
Caiff yr ystafelloedd eu gosod yn ôl eich anghenion
CORNEL ATHRYLITH
Ffeithiau, Hwyl, Gemau a Phosau

Ionawr, Chwefror, Mawrth : Wedi Cau

Ebrill, Mai: Agor10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Meh, Gorff, Awst: Agor 9.30yb tan 5.30yh - Teithiau dyddiol

Medi, Hyd: Agor 10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Tach, Rhag: Teithiau rhedeg ar rhai dyddiau yn unig

Pob gwyliau Ysgol: Agor 9.30yb tan 5.30yh