Gorsaf Bŵer Dinorwig

Pan gafodd ei chomisiynu'n llawn yn 1984, roedd Gorsaf Bŵer Dinorwig yn cael ei hystyried yn un o brosiectau peirianyddol ac amgylcheddol mwyaf dychmygus y byd.

Heddiw, mae'r ffordd y mae Dinorwig yn gweithio a'r gallu i ymateb mor gyflym yn dal i gael eu cydnabod ledled y byd. Dinorwig yw'r cynllun mwyaf o'i fath yn Ewrop.

Yn Ninorwig mae 16km o dwnelau tanddaearol, yng nghrombil mynydd Elidir. I'w hadeiladu, roedd angen 1 miliwn tunnell fetrig o goncrit, 200,000 tunnell fetrig o sment a 4,500 tunnell fetrig o ddur. Mae chwe uned gynhyrchu bwerus yr orsaf yn sefyll yn y ceudwll mwyaf i gael ei greu gan ddyn yn Ewrop. Gerllaw mae siambr y brif falf fewnlif ble mae'r peiriannau sy'n rheoli llif y dŵr trwy'r tyrbinau.

Mae pympiau/tyrbinau cildroadwy Dinorwig yn gallu cynhyrchu ar eu heithaf mewn llai nag 16 eiliad. Gan ddefnyddio trydan y tu allan i'r oriau brig, bydd y chwe uned yn cael eu troi'n bympiau i symud dŵr o'r gronfa ddŵr isaf, yn ôl i Farchlyn Mawr.

FFEITHIAU A FFIGURAU AM DDINORWIG

Data Pwll Ymchwydd:
Maint pwll ymchwydd  80x40x14 metr o ddyfnder
Diamedr siafft ymchwydd  30 metr
Dyfnder siafft ymchwydd  65 metr
Generadur/Moduron:
Math  Siafft fertigol, pôl amlwg, oeri ag aer
Nerth generadur  330 MVA
Nerth modur 312 MVA
Foltedd terfynnell  18kV
Cyffröydd       Unionydd thyristor
Offer cychwyn  Amledd newidiol statig 
Newidydd Generadur-Modur:
Nifer  Chwech
Nerth yn fras  340 MVA
Cymhareb foltedd 18 kV/420 kV
Ceudyllau Tanddaearol:
Pellter yr orsaf bŵer oddi mewn i’r mynydd 750 metr
Dyfnder y neuadd dyrbinau dan lefel uchaf Llyn Peris 71 metr
Neuadd y Peiriannau:
Hyd   180 metr
Lled   23 metr
Uchder  51 metr ar ei uchaf
Neuadd y Newidyddion:
Hyd   160 metr
Lled   23 metr
Uchder  17 metr
Hyd twnnel dargyfeirio  2,208 metr
Lled 6.5 metr
Uchder 5.5 metr
Llif uchaf   60 metr ciwbig/eiliad
Llif arferol   1-8 metr ciwbig/eiliad
Cwymp 1:1500
Pwmp/Tyrbinau:
Math  Francis Cildroadwy
Nifer 6
Gosodiad  Gwerthyd fertigol
Mewnbwn pŵer arferol i’r pwmp  275 MW
Cyfnod pwmpio (cyfaint llawn)  7 awr
Buanedd cydamseredig 500 rpm
Uned lawn gyfartalog dros bob pen (cynhwysedd a gyhoeddwyd)  288 MW Potensial cynhyrchu ar lwyth llawn
Allbwn 5 awr
Gofynion pŵer yr Orsaf wrth gynhyrchu  12 MW
Modd gweithredol wrth law -
Wedi cydamseru ac yn troelli mewn aer Cyfradd godi llwyth mewn argyfwng o fod wrth law 0 to 1,320 MW mewn 12 eiliad
Offer switsio Trawsyrru:
Math  SF6 cladin metel
Gallu brecio 35,000 MVA
Nerth cyfredol 4,000 A
Foltedd 420 kV
Cloddio:
Y prif gloddio tanddaearol  1 miliwn metr ciwbig (tua 3 miliwn tunnell fetrig)
Cyfanswm cloddio’r cynllun 12 miliwn tunnell fetrig