Teithiau i orsaf bŵer dinorwig yn 2018

Mis Ionawr 2ail tan 14fed: Wedi cau oherwydd gwaith cynnal a chadw

Ionawr 15 tan dechrau Pasg: Teithiau ar gael ar diwrnodau penodol yn unig (mae'n syniad da trefnu ymlaen llaw)

Pasg tan diwedd mis Hydref - Teithiau rhedeg pob dydd

I gael gwybodaeth am archebu a threfnu lle, cliciwch yma neu ffoniwch y Ganolfan Ymwelwyr ar: 01286 870636

Prisiau'r daith

Oedolyn: £8.50
Plentyn: £4.35
Pensiynwyr dros 60: £7.65
Myfyrwyr: £7.65
Gyda prawf

Nodiadau:

  • Nid yw plant dan 4 oed yn cael mynd ar y daith danddaearol
  • Gostyngiad ar gael i grwpiau - ffoniwch 01286 870636 am fanylion!
  • Dim cwn yn y Ganolfan Ymwelwr nac ar y daith o dan ddaear - ac eithrio cwn gweithio.

Ebost: info@electricmountain.co.uk

Ffôn: 01286 870636

Cyfeiriad:
Mynydd Gwefru
Llanberis
Gwynedd
LL55 4UR
UK

Gostyngiadau i grwpiau 20% - (20 o bobl neu fwy) Ffoniwch (01286) 873020 am fanylion!

Cwmnioedd Bws/ Gyrwr Bws – Yn cynnwys ysgogiadau a chinio am ddim. Ffoniwch am fwy o wybodaeth.

Un Taliad unai gydag arian parod/ cerdyn credyd neu siec ar y diwrnod. Gellir hefy ofyn am anfondeb ar y diwrnod (dim taliadau unigol gan aelodau o'r grwp).

Mynydd Gwefru – Yr Adeilad

AM DDIM

Gwybodaeth:
Mynydd Gwefru:
Datganiad Mynediad ar gael

Maes parcio Car a Bws
Caffi
Siop
Toiledau
Toiled Anabl
Man newid cewin

Taith Tan Ddaearol

Taith yn para o gwmpas awr a deg munud.

Ffoniwch 01286 873020 i archebu tocynnau ac am fwy o wybodaeth.

MAE'N ANGHENRHEIDIOL GWYSGO ESGIDIAU ADDAS

Ionawr*, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00am - 4:30pm

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30am - 5:30pm

Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
7 diwrnod yr wythnos 10:00am - 4:30pm (wedi cau Rhagfyr 24, 25, 26 a 31)

*Bydd y Ganolfan ar gau am y pythefnos cyntaf yn Mis Ionawr ar gyfer gwaith cynnal a chadw a hyfforddiant staff