Corfforaethol

GDF SUEZ Energy International

Mae GDF SUEZ Energy International yn gyfrifol am weithgaredd ynni'r Grŵp mewn 30 o wledydd mewn chwe ardal o gwmpas y byd. Yn ogystal â chynhyrchu pŵer, mae hefyd yn gweithredu mewn busnesau sydd â chyswllt agos yn cynnwys derbyn Nwy Naturiol Hylifedig (LNG), dosbarthu nwy, dihalwyno a manwerthu dŵr. Mae gan y busnes bresenoldeb cryf yn ei marchnadoedd gyda 76.9 GW yn weithredol a rhaglen sylweddol o 7.9 GW o brosiectau yn cael eu hadeiladu fel ag yr oedd ar 31 Rhagfyr 2012.

Am fwy o wybodaeth am GDF Suez a'i waith, ewch i www.gdfsuez.com

Ionawr*, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00am - 4:30pm

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30am - 5:30pm

Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
7 diwrnod yr wythnos 10:00am - 4:30pm (wedi cau Rhagfyr 24, 25, 26 a 31)

*Bydd y Ganolfan ar gau am y pythefnos cyntaf yn Mis Ionawr ar gyfer gwaith cynnal a chadw a hyfforddiant staff