Addysg

Mae Gorsaf Bŵer Dinorwig yn enghraifft blaenllaw o gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg. Mae'r wybodaeth, sgiliau a chymhwyso sydd eu hangen i greu ogof mwyaf yn Ewrop ac yn gweithredu rhai o generaduron mwyaf pwerus y byd, yn enghraifft ddelfrydol o rym a phwysigrwydd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) yn ein bywyd dyddiol.

Mae ryngweithio llaw yn sylweddol yn y wybodaeth a'r ddealltwriaeth gan blentyn o wyddoniaeth a all gael effaith barhaol ar agwedd a dealltwriaeth. Yn yr un modd, gallant hyrwyddo ymddiriedaeth a dealltwriaeth.

Y Daith Tywys

Wedi'i leoli o dan twneli cyffrous Mynydd Gwefru byddwch yn profi un o gyflawniadau dyn peirianyddol mwyaf. Mae'r daith yn dechrau gyda sain a llun trawiadol yn y ganolfan ymwelwyr sydd yn dangos faint o bwysig yw'r pwerdy yn sicrhau bod gofynion y wlad yn cael eu diwallu pob amser. Yna byddwn yn cymryd bws sy'n teithio yn ddwfn i mewn i'r mynydd a mynd a ni at y tri phrif ceudyllau. Pan gafodd ei gloddio roedd yr ogof ymadigon mawr i gynnwys Eglwys Gadeiriol Sant Paul!!

Ionawr*, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00am - 4:30pm

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30am - 5:30pm

Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
7 diwrnod yr wythnos 10:00am - 4:30pm (wedi cau Rhagfyr 24, 25, 26 a 31)

*Bydd y Ganolfan ar gau am y pythefnos cyntaf yn Mis Ionawr ar gyfer gwaith cynnal a chadw a hyfforddiant staff